دانلودها


دانلودها

طرح «تحول برای سده نو»

#تحول_برای_سده_نو عنوان طرحی است که هدفش در وهله‌ی اول درنگ و تلنگر است نسبت به زندگی روزمره هر یک از ما ایرانیان. و در مرحله دوم، ترسیم یک چشم‌انداز فردی و جمعی و ملی است برای زندگی بهتر در آینده‌ی نزدیک و دورِ پیش رو.

دانلود طرح

نوروز ۱۴۰۰

اقدامات و برنامه‌ریزی‌های برخی کشورهای جهان در آستانۀ هزارۀ سوم